Cát thật, nước mặn thật ? !!! Trải dài với độ sâu tối đa , tỷ lệ muối biển tự nhiên và khoáng chất có độ mặn 18-20/1000 được chạy lọc 24/24 giờ đảm bảo cực kỳ vệ sinh. Đặc biệt, với 320 tấn thiết bị tạo sóng công nghệ của Đức, bạn...